استخدام آموزش و پرورش، استخدام نيروي شركتي آموزش و پرورش، استخدامي شهرستان باخرز، شهرستان باخرز، سلام باخرز، باخرز،

شهرستان باخرز

استخدام نيروي شركتي آموزش و پرورش باخرز

آموزش و پرورش شهرستان باخرز به دليل كمبود نيرو از واجدين شرايط بومي شهرستان باخرز در رشته هاي زبان انگليسي، رياضي، شيمي، علوم تجربي، زمين شناسي، كامپيوتر، زبان و ادبيات عرب، علوم اجتماعي و جغرافيا، الهيات و معارف اسلامي، زبان و ادبيات فارسي و كارو فناوري به تعداد 15 نفر خانم و آقا استخدام مينمايد . 

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1396/7/13  | ۰۴ | bakharz
شهرستان باخرز
جدید, new نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

شهرستان باخرز
جدید, new نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان